Om samen de doelstelling en resultaat te halen werk ik volgens een stappenplan:

Stap 1 Kennismaken

Om maatwerk te leveren is alle informatie nodig om dit te kunnen leveren. De informatie ligt bij de deelnemers en de opdrachtgever. PersonalSense vindt het belangrijk om kwaliteit te leveren en transparant werken daarom wil PersonalSense het meetbaar maken. Vanuit dit commitment wordt er met de opdrachtgever duidelijke en goede afspraken gemaakt t.a.v. het te behalen resultaat.

Met de deelnemers worden intakegesprekken gehouden om kennis te maken, welke flow zitten zij t.a.v. het trainen, de aanwezige kennis, waar lopen ze nu tegenaan en vooral welke competenties wil de deelnemer zelf halen. Hierbij staan 3 richtlijnen centraal: Hoe, Wat, Waarom. Na de intakegesprekken wordt er een conclusie geformuleerd  en geschreven met daarin het advies met als uitgangspunt het gestelde resultaat.

Stap 2 Training

Op basis van de informatie van de intakegesprekken wordt er een training gebouwd om het maximale resultaat te halen met de elementen die nodig zijn om de doelstelling te halen. De inhoud van de training is er zoveel mogelijk op geënt om de getrainde vaardigheden in de praktijk in te zetten. Indien nodig wordt er met een trainingsacteur gewerkt om het ervaren nog groter te maken. De trainingen worden uitgevoerd met de visie en leerstijlen van Kolb Het leren met concrete ervaringen tegenover het leren van abstracte begrippen. Het leren door actief bezig zijn tegenover het leren door het observeren van anderen.

Efficiënt trainen is wat we belangrijk vinden en dat halen we door de focus te houden op de gemaakte afspraken en het halen van de doelstelling en de ontwikkeling van de deelnemer centraal te stellen.

Stap 3 Borgen van de training

PersonalSense gelooft erin dat het trainen van vaardigheden niet voldoende is om het gewenste effect en resultaat neer te zetten. Daarom zijn interventies belangrijk en zorgen voor duurzaam trainen. Dit kan in teamverband of individueel. Met deze interventies worden de identiteit en overtuigingen gekoppeld aan de getrainde vaardigheden om waarde te creëren wat leidt naar meer resultaat. Wat is dan het resultaat? Dat is wat we hebben afgesproken begin van het maatwerktraject samen met de opdrachtgever en de deelnemers. Meetmomenten in de vorm van evaluaties zijn van cruciaal belang om transparant samen te werken.  PersonalSense staat voor in actie komen om zo de stappen te maken naar groei.

Maak vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken en ervaar wat de waarde is van PersonalSense voor uw organisatie.